Aliceondergrond6.jpg
Hertalen van libretto’s en
liedteksten voor volwassenen
Over hertalen

Feestelijk
Het is feestelijk om een anderstalig libretto van een Nederlandse
tekst te voorzien. Om te spelen met klank en rijm. Voor mij
‘werkt’ een hertaling wanneer het uiteindelijke, klinkende
resultaat door de luisteraar als vanzelfsprekend wordt ervaren.
Ik geloof in de rol die de eigen taal kan spelen bij het
toegankelijk maken van klassieke muziek voor kinderen én
volwassenen. Ik heb zendingsdrift…

De Meid De Baas (La Serva Padrona - Frederico/Pergolesi):

‘Figaro’ - Mozart/Da Ponte:

‘De knecht van twee meesters’ - Mozart/Goldoni:

Hertalen van Liedteksten

Vooral naar de geest, en minder naar de letter. Het is durven
niet volledig te zijn.


Hertalen libretto’s
en liedteksten
voor volwassenen


GroetenuitNijetrijne.jpg
LibV03k.jpg
affichecosifantuttek.jpg