Aliceondergrond6.jpg
Tekst bij Muziek
Verhalen bij (klassieke) muziek
Muziek de loop van een verhaal laten bepalen. Mooi werk!
Begin 2015 schreef ik in opdracht van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest de tekst van ‘De Sneeuwman’ bij
muziek van Vivaldi en Blake.Bewerkingen van boek naar libretto                                      
In 2011 maakte ik in opdracht van Theater Gnaffel en het
Residentie Orkest de tekst van ‘Het Zwanenmeer’ in samen-
werking met Frank Groothof.

Meer bewerkingen:
Wie is Mignon?’ Vrij naar Goethes ‘Wilhelm Meisters Lehrjahre’.
‘Dora, een liefdesgeschiedenis’, naar het gelijknamige boek van
Toon Tellegen.


 
Tekst bij Muziek
Avontuur01k.jpg
Avontuur02k.jpg
S050k.jpg