Aliceondergrond6.jpg
Alice Zwolschen schrijft
Home


Home01k.jpg
Home02.jpg
Home03k.jpg
Hertalingen van libretto’s  

Hertalingen van liedteksten  

Verhalen bij (klassieke) muziek

Bewerkingen van boek naar libretto 


Voor volwassenen en kinderen


Zomer 2017:

Opera Buffa van bijzondere klasse in een

rijke Nederlandse vertaling,

 

Familieconcert De Vuurvogel, Rotterdams

Philharmonisch Orkest